Aktuálne

Obec Dolný Harmanec

 

 

O Z N A M - práca obecného úradu v obmedzenom režime

Oznamujeme ctenej verejnosti, že v záujme zdravia našich občanov a tiež zamestnancov obce, ako aj zamedzeniu šírenia ochorenia, obecný úrad v Dolnom Harmanci pracuje

od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania v obmedzenom režime.

Stránky budú osobne vybavované len v nevyhnutných prípadoch. Podateľňa prijíma aj mailové podania, takže verejnosť môže využiť aj tento spôsob podania.

Pre informácie sa neváhajte obrátiť na telefonické čísla:

  • Starosta obce                          Matúš Vajs                             0910 766 774
  • Ekonomické odd.                     Mgr. Beata Kalinová              0907 964 686
  • Podateľňa                                Katarína Pohančaníková       0908 177 073

E-mail:   

  • starosta@dolnyharmanec.sk
  • ou@dolnyharmanec.sk
  • dolnyharmanec@gmail.sk

Elektronická schránka:

Pre tých občanov, ktorí vlastnia elektronické občianske preukazy a majú aktívnu elektronickú schránku, ktorú si aktivovali na doručovanie, môžu podávať svoje podania cez portál www.slovensko.sk cez všeobecnú agendu.

v. r. Matúš Vajs, starosta obce

 Oznam - práca obecného úradu v obmedzenom režime

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

O Z N A M

  V súvislosti s nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, v zmysle verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443, starosta obce ruší zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec, ktoré bolo plánované na deň 12. marec 2020 a oznamuje, že

obecné zastupiteľstvo zasadne v náhradnom termíne dňa 26. marca 2020 o 18:00 hod.

v zasadačke obecného úradu obce Dolný Harmanec.

v. r. Matúš Vajs, starosta obce

 Oznam - zmena termínu zasadnutia OZ DH

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

K O R O N A V I R U S  - Dôležité informácie 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

O Z N A M  -  PRÍMESTSKÉ SPOJE SÚ OD PONDELKA 27.1.2020 PLNE ZABEZPEČENÉ

Vážení spoluobčania,

Oznamujeme Vám, že na spoločnom rokovaní Banskobystrického regionálneho združenia obcí bolo dohodnuté, že autobusové spoje budú premávať od pondelka 27. 1. 2020 podľa platných cestovných poriadkov v rámci okresu Banská Bystrica.

Starostovia obcí okresu Banská Bystrica jednomyseľne súhlasili, aby mesto Banská Bystrica objednalo autobusovú dopravu u SAD Zvolen za všetky obce okresu Banská Bystrica, nakoľko sa jedná o komplikovaný schvaľovací proces v jednotlivých samosprávach (schválenie zmlúv s dopravcom a s BBSK o refundácii ako aj úpravy obecných rozpočtov podliehajú schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom).

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

OZNÁMENIE DOPRAVCU SAD ZV, a.s. CESTUJÚCEJ VEREJNOSTI