Aktuálne

****************************************************************************************

****************************************************************************************

Cestovný poriadok autobusov platný od 01.11.2020 do 12.12.2020

 

****************************************************************************************

Oznam starostu obce Dolný Harmanec

k celoplošnému testovaniu na ochorenie COVID-19

Starosta obce Dolný Harmanec oznamuje občanom obce, že celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 je naplánované na sobotu a nedeľu 31.10.2020 – 01.11.2020 a 07.11.2020 – 08.11.2020.

Občania obce Dolný Harmanec budú testovaní buď priamo v našej obci, kde sme už pripravení personálne, vďaka pár dobrovoľníčkam z našej obce a tiež priestorom, ktorý po kontrole pracovníkmi RUVZ bol vyhodnotený ako vyhovujúci, alebo nám bude určené iné odberné miesto v niektorej susednej obci.

Túto informáciu zatiaľ nemáme k dispozícii, preto žiadam všetkých občanov, aby boli trpezliví a počkali na pokyny obce. V okamihu, kedy budeme vedieť presný deň a odberné miesto, budeme občanov informovať prostredníctvom či už zverejnenia na úradnej tabuli, ale aj oznamom do schránok.

 

                                                                                                          Matúš Vajs

                                                                                                          starosta obce

 

****************************************************************************************

****************************************************************************************

Obecný úrad v Dolnom Harmanci Vám oznamuje, že dňom 25.05.2020 pracuje v štandardných úradných hodinách.

          Žiadame Vás však navštevovať obecný úrad len v nevyhnutných prípadoch a je potrebné sa chrániť rúškom, šatkou, pri vstupe si vydezinfikovať ruky dezinfekčným prípravkom, prípadne použiť aj rukavice.

          Naďalej môžete využívať aj našu e-mailovú schránku, taktiež sa môžete obrátiť telefonicky na zamestnancov úradu, prípadne starostu obce.

          Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

 

Kontakty:

Starosta obce: 0910 766 774

Mgr. Beáta Kalinová: 0907 964 686

Katarína Pohančaníková: 0908 177 073

 

E-mail:

starosta@dolnyharmanec.sk

ou@dolnyharmanec.sk

dolnyharmanec@gmail.sk

***********************************************

 

O Z N A M

 

  V súvislosti s nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, v zmysle verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443, starosta obce ruší zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec, ktoré bolo plánované na deň 12. marec 2020 a oznamuje, že

obecné zastupiteľstvo zasadne v náhradnom termíne dňa 26. marca 2020 o 18:00 hod.

v zasadačke obecného úradu obce Dolný Harmanec.

v. r. Matúš Vajs, starosta obce

 Oznam - zmena termínu zasadnutia OZ DH

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

K O R O N A V I R U S  - Dôležité informácie 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

O Z N A M  -  PRÍMESTSKÉ SPOJE SÚ OD PONDELKA 27.1.2020 PLNE ZABEZPEČENÉ

Vážení spoluobčania,

Oznamujeme Vám, že na spoločnom rokovaní Banskobystrického regionálneho združenia obcí bolo dohodnuté, že autobusové spoje budú premávať od pondelka 27. 1. 2020 podľa platných cestovných poriadkov v rámci okresu Banská Bystrica.

Starostovia obcí okresu Banská Bystrica jednomyseľne súhlasili, aby mesto Banská Bystrica objednalo autobusovú dopravu u SAD Zvolen za všetky obce okresu Banská Bystrica, nakoľko sa jedná o komplikovaný schvaľovací proces v jednotlivých samosprávach (schválenie zmlúv s dopravcom a s BBSK o refundácii ako aj úpravy obecných rozpočtov podliehajú schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom).

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

OZNÁMENIE DOPRAVCU SAD ZV, a.s. CESTUJÚCEJ VEREJNOSTI